تجربه نگاری برگزار کنندگان طرح کتابخانه خدا
طرحی برای ارتقای سطح علمی نوجوانان در ایام امتحانات

تجربه نگاری برگزار کنندگان طرح کتابخانه خدا
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
درباره درس

در این قسمت درخدمت آقایان آمانج عزیزی، محمد جباری و علی طاهری از مربیان مساجد شهر تهران و برگزارکنندگان طرح کتابخانه خدا هستیم.

به گفتگو بپیوندید