به سامانه رهبر نوجوان خوش آمدید... بخش مورد نظر خود را انتخاب کنید:

درباره رهبر نوجوان

نوجوانی دوره گذر از طفولیت به سوی جوانی است، دوره‌ای که انسان مکلف شده و خطاب دستورات خداوند قرار می‌گیرد، دوره‌ای که انسان باید مآموریت تاریخی خود را شناخته و برای تحقق آرمان‌های بلند توحیدی، برنامه‌ریزی و اقدام نماید. سامانه رهبر نوجوان تلاش می‌کند مهمترین اصول و مهارت‌های تربیت نوجوان را مبتنی بر معارف قرآن و عترت، استخراج نموده و در اختیار نوجوانان، معلمان و مربیان و خانواده‌های عزیز قرار دهد.