تبیین نقش دختر نوجوان | سرکار خانم برومند پور

کارگاه تک جلسه نقش دخترنوجوان در خانواده و جامعه
درباره درس

صوت کارگاه در ذیل تقدیل می‌گردد. (درصورت دریافت فایل تصویری در همین جا به اشتراک گذاشته می‌شود.)

به گفتگو بپیوندید