تجربه نگاری 20 ساله اعتکاف
این تجربه نگاری را قبل از برگزاری اعتکاف مشاهده کنید.

تجربه نگاری برگزاری اعتکاف
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
درباره درس

پیرامون اعتکاف و برگزاری یا عدم برگزاری آن نکات بسیاری مطرح است. برخی اساسا اعتکاف را مختص دروه نوجوانی نمی‌دانند و با مشاهده نمونه های برگزاری اعتکاف بیشتر شبیه به اردوی سه روزه در مسجد مشاهده می‌گردد.

به گفتگو بپیوندید