نوجوان

یاری دین خدا و ولیّ خدا سن سال نمی‌شناسد، پس خود را آماده کنید، شما هم نوجوان و جوانی هستید که شکستن بزرگ‌ترین بت‌های عالم می‌تواند به دستان شما رقم بخورد.
در اینجا می‌خواهیم پیرامون آداب نوجوانی و رسالت تمدنی آن با هم صحبت کنیم.

جدیدترین دوره‌ها

جدیدترین دوره‌ها

پویش‌های رهبر نوجوان

رهبرنوجوان را همه با پویش‌های آن می‌شناسند، پویش‌هایی که شما می‌توانید محتوای آن را ببینید و در آن شرکت کنید و محتوایی که خواسته شده ارسال کنید!

مدرسه رسانه‌ای ذی حجر

تولید شده توسط نوجوانان

تولیدات قرآنی نوجوانان رسانه‌ای رهبرنوجوان

مدرسه کارآمد اینجاست و کلی آموزش فنی و حرفه‌ای مخصوص شما 

مدرسه تفکر

تفکر با سوره‌های قرآن و در سوره‌های قرآن

شمس
لذت فهم قرآن

سوره مبارکه شمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿۱﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا …

لیل
لذت فهم قرآن

سوره مبارکه لیل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿۱﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا …

فجر
لذت فهم قرآن

سوره مبارکه فجر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ ﴿۱﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿۲﴾ وَالشَّفْعِ …

عبس
لذت فهم قرآن

سوره مبارکه عبس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿۱﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى …

مدرسه تفکر

تفکر با سوره‌های قرآن و در سوره‌های قرآن

شمس
لذت فهم قرآن

سوره مبارکه شمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿۱﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا …

لیل
لذت فهم قرآن

سوره مبارکه لیل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿۱﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا …

فجر
لذت فهم قرآن

سوره مبارکه فجر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ ﴿۱﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿۲﴾ وَالشَّفْعِ …

عبس
لذت فهم قرآن

سوره مبارکه عبس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿۱﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى …