دوره تجربه نگاری

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های تجربه نگاری

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

نکاتی برای مربی فهم قرآن دبیرستان | مصاحبه با دکتر رجبعلی

1 درس
40 دقیقه
مبتدی

بیان تجربیات مربیان فهم قرآن در سال های اخیر …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با نکات قابل توجه در مربی گری
رایگان

سرزمین قسم خوردنی (سوره مبارکه تین)

2 درس
1.7 ساعت
مبتدی

تجربه نگاری بیان سوره به برخی نوجوانان …

آنچه یاد خواهید گرفت
مهارت های برگزاری کلاس سوره محور
شیوه برخورد با مواجهات نوجوانان
رایگان

تجربه نگاری طرح کتابخانه خدا

1 درس
30 دقیقه
مبتدی

تجربه نگاری از برگزار کنندگان طرح کتابخانه خدا در شهر …

آنچه یاد خواهید گرفت
چیستی طرح کتابخانه خدا
چگونگی برگزاری کتابخانه خدا
نبایدهای اجرای کتابخانه خدا
رایگان

تجربه نگاری 20 ساله برگزاری اعتکاف

1 درس
45 دقیقه
مبتدی

ثبت تجربه 20 ساله اعتکاف از حاج عباس رفیعها …

آنچه یاد خواهید گرفت
اعتکاف برای کیست!؟
مشاهده نمونه‌های موفق
مشاهده نمونه‌های آسیب‌زا
اعتکاف علمی چیست و در چه مواقعی لازم است!؟
بازی در ایام اعتکاف