دوره دوره‌های بخش پژوهشگران

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های دوره‌های بخش پژوهشگران

ما 5 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

بررسی سند تزکیه و تعلیم

6 درس
8.5 ساعت
متوسط

سند تعلیم و تزکیه بر اساس دو کتاب حجت و …

رایگان

خیرگزینی و حسن گزینی

5 درس
1.2 ساعت
متوسط

مهارت هایی برای خیرگزینی و حسن گزینی​ مفهوم رشد در …

رایگان

آشنایی با ساختار وجودی انسان

متوسط

هرگاه سخن از تزکیه نفس به میان می آید، نوعاً …

رایگان

راهبرد تفکر در آموزش و پرورش

2 درس
2.8 ساعت
متوسط

شکوفایی تفکر با بهره گیری از قرآن کریم، یکی از …

رایگان

نظم و برنامه‌ریزی (از کودکی تا بزرگسالی)

13 درس
همه سطح‌ها

به نام خدا انسان با ورودش به دنیا در بستری …