دوره دوره‌های بخش پژوهشگران

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های دوره‌های بخش پژوهشگران

ما 8 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

نشست علمی خود مراقبتی کودک (پیش از دبستان)

9 درس
2.2 ساعت
متوسط

بررسی شیوه صحیح آموزش مسائل جنسی و نکات پیرامون آن …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با فرصت ها و چالش های خود مراقبتی کودک
رایگان

مطالعه کتاب فهم قرآن دبیرستان

14 درس
3.8 ساعت
متوسط

مطالعه تفصیلی متن کتاب فهم قرآن دبیرستان …

آنچه یاد خواهید گرفت
مطالعه تفصیلی کتاب فهم قرآن دبیرستان
آشنایی با عملیات آموزش فهم قرآن
آشنایی با نظام سوره ای طراحی شده در فهم قرآن
رایگان

آشنایی با مبانی رشد نوجوان

4 درس
9.5 ساعت
متوسط

آشنایی با اقتضائات و ابعاد مختلف زندگی انسان …

آنچه یاد خواهید گرفت
اقتضائات و ابعاد زندگی انسان
طرح مهم ترین اقتضائات دوره نوجوانی
نحوه فعالیت در دوره سوم رشد
شیوه آموزش رشد مدار
شیوه مربی گری رشد مدار
رایگان

بررسی سند تزکیه و تعلیم

6 درس
8.5 ساعت
متوسط

سند تعلیم و تزکیه بر اساس دو کتاب حجت و …

رایگان

خیرگزینی و حسن گزینی

5 درس
1.2 ساعت
متوسط

مفهوم رشد در قرآن که با مفهوم عرفی آن بسیار …

آنچه یاد خواهید گرفت
این دوره شامل مطالبی برای درک عمیق‌تر دو مفهوم خیر گزینی و حسن گزینی و مهارت‌های مربوط به هر یک، و اصولی برای نهادینه سازی این مهارت‌ها در فرزندان است.
رایگان

آشنایی با ساختار وجودی انسان

متوسط

هرگاه سخن از تزکیه نفس به میان می آید، نوعاً …

رایگان

راهبرد تفکر در آموزش و پرورش

2 درس
2.8 ساعت
متوسط

شکوفایی تفکر با بهره گیری از قرآن کریم، یکی از …

رایگان

نظم و برنامه‌ریزی (از کودکی تا بزرگسالی)

13 درس
همه سطح‌ها

به نام خدا انسان با ورودش به دنیا در بستری …