دوره طرح اجرایی و آموزشی

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های طرح اجرایی و آموزشی

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

تجربه نگاری طرح کتابخانه خدا

1 درس
30 دقیقه
مبتدی

تجربه نگاری از برگزار کنندگان طرح کتابخانه خدا در شهر …

آنچه یاد خواهید گرفت
چیستی طرح کتابخانه خدا
چگونگی برگزاری کتابخانه خدا
نبایدهای اجرای کتابخانه خدا
رایگان

طرح درس آموزش سوره فلق به نوجوانان

12 درس
3.8 ساعت
مبتدی

آشنایی با فهم قرآن در دبستان و دبیرستان و نمونه …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با فهم قرآن دبیرستان
تدبر در سوره مبارکه فلق (ویژه مربیان)
آشنایی با طرح درس 6 جلسه‌ای جهت آموزش این سوره به نوجوانان