دوره مهارت‌ رسانه‌ای

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های مهارت‌ رسانه‌ای

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

آشنایی با گروه BTS نحوه مواجهه با آن

3 درس
6 ساعت
مبتدی

آشنایی و تامل، گفتگو و ایده پردازی، اقدام صحیح برای …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با گروه موسیقی BTS
ایده پردازی پیرامون علل فراگیری گروه های موسیقی شرقی
اقدام و راهکار صحیح برای مواجه با آن