دوره اعتکاف

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

نقطه‌عطف | #زندگی_به_سبک_ماموریت

3 درس
3 ساعت
متوسط

نقطه‌عطف | #زندگی_به_سبک_ماموریت | سوره مبارکه کهف مشکل اساسی ما …

آنچه یاد خواهید گرفت
سوره مبارکه کهف و نقش آن در زندگی
ارتباط اعتکاف و زندگی ما
نقش تعاریف در زندگی ما
نقطه عطف زندگی ما کجاست؟
رایگان

تجربه نگاری 20 ساله برگزاری اعتکاف

1 درس
45 دقیقه
مبتدی

ثبت تجربه 20 ساله اعتکاف از حاج عباس رفیعها …

آنچه یاد خواهید گرفت
اعتکاف برای کیست!؟
مشاهده نمونه‌های موفق
مشاهده نمونه‌های آسیب‌زا
اعتکاف علمی چیست و در چه مواقعی لازم است!؟
بازی در ایام اعتکاف