دوره اقتضائات دوره نوجوانی

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

بیدار کردن نوجوانان در شب‌های قدر

3 درس
5.8 ساعت
مبتدی

در این دوره سعی شده است تا با بررسی برخی …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با اقتضائات دوره نوجوانی
آشنایی با مهارت های رشد در مواجهه با نوجوانان
ویژه
رایگان

۱. آشنایی با دوره نوجوانی و اقتضائات آن

4 درس
3.5 ساعت
همه سطح‌ها

بیان عناوین ضروری و مقدماتی لازم قبل از ارائه سایر …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با اهداف دوره های سایت
فهم توان لازم برای مربیان دوره نوجوانی
دریافت سیر مطالعاتی خودخوان در سایت