دوره ایمان و آرامش

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

بر قله آگاهی و آرامش | سوره مبارکه فتح

9 درس
1.3 ساعت
متوسط

در مورد موضوعی قرار است با هم گفت‌وگو کنیم که …

آنچه یاد خواهید گرفت
در این دوره نمی‌خواهیم در مورد جنبه‌های صرفا اطلاعاتی ایمان صحبت کنیم!
اصلا ایمان داریم؟ نداریم؟ چرا باید داشته باشیم؟ به چی باید داشته باشیم؟!
اصلا ایمان به خدا نداشته باشیم چه می‌شود؟! اثر ایمان را کجا باید ببینیم؟ در آخرت و قیامت؟ در دنیا؟
در این دوره قرار است با یکدیگر در مورد ایمان گفت و گو کنیم و با مراجعه به قرآن سعی کنیم این حقیقت بی نظیر را کشف کنیم...