دوره تدربر چیست

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان

۹. اصلاح رویکرد به قرآن و آشنایی با مقدمات تدبر

80 درس
30 ساعت
پیشرفته

آشنایی با مفهوم تدبر در قرآن و تدبر در 9 …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با مفهوم تلاوت، قرائت، ترتیل
اشنایی با چیستی تدبر در قرآن
آشنایی با اصول تدبر در قران
تدبر در 9 سوره از قرآن