دوره سوره مبارکه لقمان

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

مطالعه سوره لقمان با رویکرد تعلیم و تربیت

1 درس
1.4 ساعت
متوسط

تِلْکَ آيَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِيمِ‌ .. سوره مبارکه لقمان یکی از …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با تدبر در سوره مبارکه لقمان
رایگان

گزاره هایی در تعلیم و تربیت(سوره مبارکه لقمان)

1 درس
2.2 ساعت
پیشرفته

بررسی موضوع تعلیم و تربیت با تدبر در سوره مبارکه …

آنچه یاد خواهید گرفت
در این دوره با نگاه به دریافت گزاره‌های تعلیم و تربیت سوره لقمان مطالعه می‌گردد.