دوره سوره های تعلیم و تربیت

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

مطالعه سوره لقمان با رویکرد تعلیم و تربیت

1 درس
1.4 ساعت
متوسط

تِلْکَ آيَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِيمِ‌ .. سوره مبارکه لقمان یکی از …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با تدبر در سوره مبارکه لقمان