دوره سوره کهف دانش آموز

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

نقطه‌عطف | #زندگی_به_سبک_ماموریت

3 درس
3 ساعت
متوسط

نقطه‌عطف | #زندگی_به_سبک_ماموریت | سوره مبارکه کهف مشکل اساسی ما …

آنچه یاد خواهید گرفت
سوره مبارکه کهف و نقش آن در زندگی
ارتباط اعتکاف و زندگی ما
نقش تعاریف در زندگی ما
نقطه عطف زندگی ما کجاست؟