دوره فعال سازی تفکر در قرآن

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان

۸. چیستی و انواع تفکر، و راه‌های شکوفایی آن

6 درس
7.8 ساعت
پیشرفته

این دوره در دست تکمیل و بازیابی دروس است. …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با مبانی و اصول فعال سازی جنبه‌های مختلف تفکر