دوره مواجه با نوجوان

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

بیدار کردن نوجوانان در شب‌های قدر

3 درس
5.8 ساعت
مبتدی

در این دوره سعی شده است تا با بررسی برخی …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با اقتضائات دوره نوجوانی
آشنایی با مهارت های رشد در مواجهه با نوجوانان