دوره پژوهشگران نوجوان

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

گزاره هایی در تعلیم و تربیت(سوره مبارکه لقمان)

1 درس
2.2 ساعت
پیشرفته

بررسی موضوع تعلیم و تربیت با تدبر در سوره مبارکه …

آنچه یاد خواهید گرفت
در این دوره با نگاه به دریافت گزاره‌های تعلیم و تربیت سوره لقمان مطالعه می‌گردد.