نظم و برنامه‌ریزی (از کودکی تا بزرگسالی)

پشتیبان سایت
اخرین بروزرسانی 7 تیر 1402
8 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این دوره

به نام خدا
انسان با ورودش به دنیا در بستری محفوف به زمان و مکان و انواع امکانات و محدودیت‌ها مستقر گردیده است و برای رسیدن به هر مقصدی بایستی مسیری را تعیین نموده و مراحلی را طی نماید و موانع را بشناسد و از طی مسیرش ارزیابی داشته باشد. لذا قرار گرفتن در دنیا و مقصد دار بودن، ملازم با پدیدار شدن امری به نام برنامه‌ریزی می‌شود. آنچه از برنامه‌ریزی در نظرها وجود دارد نوعا بر چیدمان و زمانبندی کارها اطلاق می‌شود که اصطلاحا به آن قالب برنامه‌ریزی می‌گوییم.

برنامه تحصیلی

13 درس

جلسه اول : مبانی نظم و برنامه ریزی در دوره های زندگی

فایل تصویری | مقدمات برنامه‌ریزی و روند برگزاری جلسات00:00:00

جلسه دوم : مبانی نظم و برنامه‌ریزی در دوره های زندگی

از کودکی تا بزرگسالی

جلسه سوم : نظم و برنامه‌ریزی در دوره قبل از تولد تا 5 سالگی

در این قسمت دوره های زندگی تفکیک شده و به بررسی دوره اول پرداخته می‌شود

جلسه چهارم : نظم و برنامه‌ریزی کودکی (5 سال دوم)

در این قسمت دوره های زندگی تفکیک شده و به بررسی دوره دوم پرداخته میشود

جلسه پنجم : نظم و برنامه‌ریزی کودکی (5 سال سوم)

در این قسمت دوره های زندگی تفکیک شده و به بررسی دوره سوم پرداخته میشود

جلسه ششم : نظم و برنامه‌ریزی کودکی (5 سال چهارم)

در این قسمت دوره های زندگی تفکیک شده و به بررسی دوره چهارم پرداخته میشود

جلسه هفتم : نظم و برنامه‌ریزی کودکی (5 سال پنجم)

در این قسمت دوره های زندگی تفکیک شده و به بررسی دوره پنجم پرداخته میشود

جلسه هشتم : نظم و برنامه‌ریزی کودکی (5 سال ششم)

در این قسمت دوره های زندگی تفکیک شده و به بررسی دوره ششم پرداخته میشود

اساتید دوره

پشتیبان سایت

4.0/5
30 دوره
2 دیدگاه
301 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید

رایگان
سطح
همه سطح‌ها
تعداد درس
13 درس