۷. آشنایی با ساختار وجودی انسان و جامعه

1683016388496
مرکز پرورش مربی نوجوان
پشتیبان سایت
اخرین بروزرسانی 15 مهر 1402
19 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این دوره

هرگاه سخن از تزکیه نفس به میان می آید، نوعاً آن را مالزم با ترک محرمات و انجام واجبات می دانیم؛
درحالیکه مفهوم وسیع تر و جامع تری دارد که از لوازم آن رعایت خط قرمزهای عقلی و شرعی است. چنانچه
در کتب لغت آمده: “زکو به معنای دور ساختن آنچه حق نیست و خارج کردن آن از متن سالم است و این مانند
برطرف کردن رذایل و بدی ها از انسان و محیط اجتماعی اوست و همچنین مانند خارج کردن حقوق مردم از مال
خویش یا خارج کردن باطل از متن حق است. فرق این کلمه با واژه های تطهیر و تهذیب در این است که در
تطهیر نظر به پاک شدن از پلیدی هاست و در تهذیب نظر به حاصل شدن اخالص و صالح است اما در تزکیه
نظر به دورساختن آن چیزی است که الزم است دور شود. مفاهیمی چون رشد، زیاد شدن، صالح، طهارت،
برکت و لیاقت که گاهی برای معنای این کلمه ذکر شده از آثار و لوازم آن است”.

مفاهیمي چون رشد، زیاد شدن، صالح، طهارت، برکت و لیاقت که گاهی برای معنای این کلمه ذکر شده از آثار
و لوازم آن است.

اهداف یادگیری

آشنایی اجمالی با عناصر ساختار وجودی انسان و دست یافتن به دستگاه تحلیل موضوعات مرتبط با انسان.

موارد ارائه شده

  • کتاب تبیین عناصر ساختار وجودی انسان

مخاطب هدف

  • مربیان و معلمان حوزه تعلیم و تربیت

برنامه تحصیلی

8 درس

دوره ساختار وجودی انسان آقای دژبخش

در این قسمت مباحث کتاب را همراه با فایل های تصویری میتوانید استفاده کنید.
قسمت اول00:32:29
قسمت دوم1:47:16
قسمت سوم00:23:5

دوره ساختار وجودی انسان آقای رضازاده

در این قسمت مباحث کتاب را همراه با فایل های تصویری میتوانید استفاده کنید.

اساتید دوره

مرکز پرورش مربی نوجوان

5.0/5
17 دوره
2 دیدگاه
365 دانشجو

مرکز پرورش مربی نوجوان یکی از کارگروه‌های تخصصی رهبرنوجوان است. مخاطب این مرکز مربیان و معلمان دوره سوم رشد (نوجوانی) بوده و در صدد است تا با ارائه انواع آموزش‌های مبتنی بر مبانی رشد و توانمندسازی معلمان و مربیان زمینه رشد و شکوفایی نوجوانان را فراهم کند.

مشاهده بیشتر

پشتیبان سایت

4.55/5
33 دوره
11 دیدگاه
0 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید

7
رایگان
سطح
پیشرفته
تعداد درس
8 درس
زبان
فارسی

موارد ارائه شده

  • کتاب تبیین عناصر ساختار وجودی انسان

آیا می خواهید برای همه فعالیت ها، اعلان های پوش نوتیفیکیشن دریافت کنید؟