۷. آشنایی با ساختار وجودی انسان و جامعه

پشتیبان سایت
اخرین بروزرسانی 30 شهریور 1402
7 نفر ثبت نام کرده اند

درباره این دوره

هرگاه سخن از تزکیه نفس به میان می آید، نوعاً آن را مالزم با ترک محرمات و انجام واجبات می دانیم؛
درحالیکه مفهوم وسیع تر و جامع تری دارد که از لوازم آن رعایت خط قرمزهای عقلی و شرعی است. چنانچه
در کتب لغت آمده: “زکو به معنای دور ساختن آنچه حق نیست و خارج کردن آن از متن سالم است و این مانند
برطرف کردن رذایل و بدی ها از انسان و محیط اجتماعی اوست و همچنین مانند خارج کردن حقوق مردم از مال
خویش یا خارج کردن باطل از متن حق است. فرق این کلمه با واژه های تطهیر و تهذیب در این است که در
تطهیر نظر به پاک شدن از پلیدی هاست و در تهذیب نظر به حاصل شدن اخالص و صالح است اما در تزکیه
نظر به دورساختن آن چیزی است که الزم است دور شود. مفاهیمی چون رشد، زیاد شدن، صالح، طهارت،
برکت و لیاقت که گاهی برای معنای این کلمه ذکر شده از آثار و لوازم آن است”.

مفاهیمي چون رشد، زیاد شدن، صالح، طهارت، برکت و لیاقت که گاهی برای معنای این کلمه ذکر شده از آثار
و لوازم آن است.

اهداف یادگیری

آشنایی اجمالی با عناصر ساختار وجودی انسان و دست یافتن به دستگاه تحلیل موضوعات مرتبط با انسان.

موارد ارائه شده

  • کتاب تبیین عناصر ساختار وجودی انسان

مخاطب هدف

  • مربیان و معلمان حوزه تعلیم و تربیت

برنامه تحصیلی

8 درس

دوره ساختار وجودی انسان آقای دژبخش

در این قسمت مباحث کتاب را همراه با فایل های تصویری میتوانید استفاده کنید.
قسمت اول00:32:29
قسمت دوم1:47:16
قسمت سوم00:23:5

دوره ساختار وجودی انسان آقای رضازاده

در این قسمت مباحث کتاب را همراه با فایل های تصویری میتوانید استفاده کنید.

اساتید دوره

پشتیبان سایت

4.0/5
30 دوره
2 دیدگاه
329 دانشجو
مشاهده بیشتر

یک نظر بنویسید

7
رایگان
سطح
پیشرفته
تعداد درس
8 درس
زبان
فارسی

موارد ارائه شده

  • کتاب تبیین عناصر ساختار وجودی انسان