پویش رهبرنوجوان؛ دفتر اول

پویش رهبرنوجوان؛ دفتر اول

نوجوان یک رهبر بالقوه است، نه برای رهبری جامعه خود در آینده ، که او هم‌اکنون هم می‌تواند قلب‌ها را به خود مجذوب ساخته و جامعه‌ای را به سوی حقیقت رهبری کند. باید این توان باشکوه و بی‌بدیل را باور کرد.

گنجینه نامه‌ها

آخرین بازخوردها

به روایت آمار

0

نامه

0

بازدید نامه‌ها

0

بازخورد تولید شده

پشتیبانی

سوالی دارید؟

پشتیبانی و پاسخ به سوالات در مورد پویش

کتاب

تمام نامه‌های پویش رهبرنوجوان را یکجا دریافت کنید!

دفتر اول پویش رهبر نوجوان. جهت خرید این کتاب کلیک کنید کنید.