آشنایی با ساختار وجودی انسان

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

هرگاه سخن از تزکیه نفس به میان می آید، نوعاً آن را ملازم با ترک محرمات و انجام واجبات می…

0
رایگان!

بررسی سند تزکیه و تعلیم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

درباره دوره سند تعلیم و تزکیه بر اساس دو کتاب حجت و حکمت و پنج کتاب علم ، عقل ،…

0
رایگان!

حفظ قرآن در دوره نوجوانی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

.: به نام خدا :. همه انسان‌ها به طور فطری در زندگی نیازمند حرکت بر مبنای حق می‌باشند. انسان در…

24
رایگان!

خیرگزینی و حسن گزینی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مهارت هایی برای خیرگزینی و حسن گزینی مفهوم رشد در قرآن که با مفهوم عرفی آن بسیار متفاوت است. از…

0
رایگان!

راهبرد تفکر در آموزش و پرورش

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شکوفایی تفکر با بهره گیری از قرآن کریم، یکی از راهبردهای اساسی تحقق سند تحول بنیادین است. در سند ملی…

0
رایگان!

نظم و برنامه‌ریزی (از کودکی تا بزرگسالی)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

به نام خدا انسان با ورودش به دنیا در بستری محفوف به زمان و مکان و انواع امکانات و محدودیت‌ها…

125
رایگان!