زره هزار گره

5.00 1 رای
رایگان!

زره هزار گره،مجموعه ای با ارزش در شرح مختصری از دعای پر فیضِ جوشن کبیر. زرهی ساخته شده از اسماء الهی که مارا از نار نجات می دهد.

14
رایگان!