زره هزار گره

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

زره هزار گره،مجموعه ای با ارزش در شرح مختصری از دعای پر فیضِ جوشن کبیر. زرهی ساخته شده از اسماء الهی که مارا از نار نجات می دهد.

5
رایگان!