bfc8b972-2e31-479b-a0c6-dc15bfb74079

چه بگوییم و چگونه بگوییم؟!

.:یامحسن بحق الحسن:. #اطلاعیه 🚩 جلسه هم اندیشی مربیان نوجوان 🔰 …

ادامه مطلب
ارزیابی سیر رشد

ارزیابی سیر رشد نوجوان

ادامه مطلب
کاور صوت ها(6)

معرفی بهترین محتوا برای نوجوان

ادامه مطلب
برنامه و نظم

نظم و برنامه ریزی

ادامه مطلب
کاور موسیقی

اثرگذاری موسیقی

ادامه مطلب
باشگاه مربیان نوجوان

نقش مربی و خانواده در فعال کردن تفکر و برنامه ریزی در دوره سوم رشد

ادامه مطلب
نظام تربیتی تفکر محور

نظام تربیتی تفکر محور

مهم ترین تفاوت نظام تربیتی تفکر محور با سایر نظامات آموزشی …

ادامه مطلب
مهارت جدا کردن زمان و مکان

مهارت جدا کردن زمان و مکان

مهارت جدا کردن زمان و مکان در تفکر مشاهده‌ای را با …

ادامه مطلب
ضعف عزم و اراده در نوجوانان

ضعف عزم و اراده در نوجوانان

چطور باید موانع عمل شایسته و ضعف عزم و اراده را …

ادامه مطلب
شببه آفرین شدن سوالات

شبهه آفرین شدن سوال‌ها

لطفا بفرمایید پرسش کردن ها و پرسش آموزی های ما چگونه …

ادامه مطلب