دوره مهارت‌ معلمی

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های مهارت‌ معلمی

ما 8 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان

تربیت جنسی دختران در سایه عفاف | سرکارخانم دکتر فیاض

13 درس
3.7 ساعت
همه سطح‌ها

شیوه ارائه مباحث و موضوعات جنسی به کودکان در سایه …

آنچه یاد خواهید گرفت
مهارت های صحیح تربیت جنسی
مهارت های تقویت حیا و عفاف در فرزندان
رایگان

نکاتی برای مربی فهم قرآن دبیرستان | مصاحبه با دکتر رجبعلی

1 درس
40 دقیقه
مبتدی

بیان تجربیات مربیان فهم قرآن در سال های اخیر …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با نکات قابل توجه در مربی گری
رایگان

عوامل محدودیت در شناسایی و به کارگیری استعداد

7 درس
1.2 ساعت
متوسط

دوره کوتاهی جهت آشنایی با عوامل و محدودیت های شناسایی …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی اولیه با استعداد
شناسایی 7 عامل عدم شناسایی استعداد
ارائه راهکار و راهبرد عدم شناسایی استعداد
رایگان

تشویق و تنبیه در دوره‌های رشد

2 درس
4.5 ساعت
متوسط

بررسی اصول و قواعد تشویق و تنبیه در شش دوره …

آنچه یاد خواهید گرفت
ضرورت وجود تشویق و تنبیه
شیوه تشویق و تنبیه در سنین مختلف
چگونگی تشویق و تنبیه و شیوه بهینه سازی استفاده از آن
رایگان

نقش و جایگاه دخترنوجوان در خانواده و جامعه

1 درس
1.6 ساعت
مبتدی

تبیین نقش و جایگاه دختران نوجوان در خانواده و جامعه …

رایگان

در انتهای دنیا (بررسی مباحث مربوط به قیامت و چگونگی انتقال آن)

1 درس
1.3 ساعت
مبتدی

بررسی اجمالی مباحث مربوط به قیامت و چگونگی انتقال آن …

آنچه یاد خواهید گرفت
بررسی اجمالی حقیقت قیامت
چگونگی انتقال موضوعات مربوط به قیامت به نوجوانان
رایگان

چه کسی مسئول رفتار من است؟

3 درس
4.8 ساعت
متوسط

در این جلسه بررسی می‌کینم که "رفتار" یک واکنش بی …

آنچه یاد خواهید گرفت
انسان چه موجودی است!؟
چگونه رفتار می‌کند!؟
چرا رفتار می‌کند؟!
رایگان

بیدار کردن نوجوانان در شب‌های قدر

3 درس
5.8 ساعت
مبتدی

در این دوره سعی شده است تا با بررسی برخی …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با اقتضائات دوره نوجوانی
آشنایی با مهارت های رشد در مواجهه با نوجوانان