دوره دوره اول رشد

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

مجموعه مستند باغبان 1 (دوره اول رشد | 2 تا7 سال)

36 درس
2.3 ساعت
مبتدی

پاسخ به سوالات و ارائه راهکارهای تربیتی در دوره اول …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با راهکاری های تربیت برای کودکان 2 تا 7 سال
ویژه
رایگان

۶. آشنایی با مبانی و راهبردهای رشد در دوره سوم (دوره نوجوانی)

8 درس
10.5 ساعت
پیشرفته

این دوره‌ها که سیر تحول و بلوغ را در انسان …

آنچه یاد خواهید گرفت
با مفهوم رشد در آیة الکرسی آشنا می‌شویم
مراتب رشد و مراحل زندگی بیان می‌شود
با هریک از دوره های رشد به تفصیل آشنا می‌شویم
مهارت های ارتباط با نوجوان به نسبت هریک از دوره ها را یاد می‌گیریم