دوره دوره دوم رشد

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

مستند باغبان | رسانه | پاسخ به سوالات دوره دوم رشد

11 درس
50 دقیقه
مبتدی

پاسخ به سوالات اولیا فرزندان دبستانی در حوزه رسانه …

آنچه یاد خواهید گرفت
پاسخ به سوالات اولیا در مواجهه با رسانه
ویژه
رایگان

۶. آشنایی با مبانی و راهبردهای رشد در دوره سوم (دوره نوجوانی)

8 درس
10.5 ساعت
پیشرفته

این دوره‌ها که سیر تحول و بلوغ را در انسان …

آنچه یاد خواهید گرفت
با مفهوم رشد در آیة الکرسی آشنا می‌شویم
مراتب رشد و مراحل زندگی بیان می‌شود
با هریک از دوره های رشد به تفصیل آشنا می‌شویم
مهارت های ارتباط با نوجوان به نسبت هریک از دوره ها را یاد می‌گیریم