کاور موسیقی

اثرگذاری موسیقی

ادامه مطلب
باشگاه مربیان نوجوان

نقش مربی و خانواده در فعال کردن تفکر و برنامه ریزی در دوره سوم رشد

ادامه مطلب

آشنایی با منابع پژوهشی و معرفی آثار مدرسه دانشجویی قرآن و عترت(ع)

مبانی پژوهش‌های قرآنی را بشناسید و با آثار مجمع مدارس دانشجویی …

ادامه مطلب
اولین دوره

جلسه افتتاحیه اولین دوره تربیت مربی نوجوان

به نام خدا .. اولین دوره تربیت مربی نوجوان به صورت …

ادامه مطلب