33

عروس قریش (مریم بصیری)

کتاب عروس قریش نوشته مریم بصیری یک رمان تاریخی است با …

ادامه مطلب
دلالت های قرآنی پیرامون استعداد شناسی

دلالت های قرآنی پیرامون استعداد شناسی | منصوره ابوالحسنی

یکی از موضوعات و مقولات مهم و اساسی زندگی انسان، که …

ادامه مطلب
تبیین شاخص های سنجش استعداد از منظر قرآن کریم

Exploration of indicators of talent from the perspective of the Quran | Mansoureh Abolhasani

Talent is a fundamental quality in humans that entails personal and …

ادامه مطلب
تبیین فرایند شکلگیری استعداد مبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم

تبیین فرایند شکل گیری استعداد مبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم | منصوره ابوالحسنی

در این مقاله تک تک واژگان قرآن کریم به روش تحلیل …

ادامه مطلب
نگار فصیح

ماهیت پرسشگری در قرآن کریم و ویژگی های آموزشی آن | نگار فصیح

با توجه به رابطه ی تفکر و پرسش با شناخت و …

ادامه مطلب
پایان نامه خانم شریفی

بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی دختران پایه سوم دبیرستان در ارتباط با شیوه های فرزندپروری مادران | فاطمه شریفی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ‏ی شیوه‏ های فرزندپروی والدین …

ادامه مطلب
مقاله خانم شریفی

بررسی رابطه شیوه فرزندپروری والدین با مسئولیت پذیری اجتماعی دختران دبیرستانی | فاطمه شریفی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ‏ی شیوه‏ های فرزندپروی والدین …

ادامه مطلب
31

مکانیکی | مستند خسته نباشید

مستند «خسته نباشید» سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و …

ادامه مطلب
31

شیشه گری | مستند خسته نباشید

مستند «خسته نباشید» سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و …

ادامه مطلب
31

نایلون سازی | مستند خسته نباشید

مستند «خسته نباشید» سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و …

ادامه مطلب
31

نجاری | مستند خسته نباشید

مستند «خسته نباشید» سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و …

ادامه مطلب
IMG_20231011_200025

اطلاعیه دوره برخط نویسندگی قلم

*🖋 ن والقلم و ما یسطرون* 🔆 رهبرنوجوان برگزار می‌کند: 🔰 …

ادامه مطلب