ارزیابی سیر رشد

ارزیابی سیر رشد نوجوان

ادامه مطلب
کاور صوت ها(6)

معرفی بهترین محتوا برای نوجوان

ادامه مطلب
برنامه و نظم

نظم و برنامه ریزی

ادامه مطلب
کاور موسیقی

اثرگذاری موسیقی

ادامه مطلب
باشگاه مربیان نوجوان

نقش مربی و خانواده در فعال کردن تفکر و برنامه ریزی در دوره سوم رشد

ادامه مطلب
نظام تربیتی تفکر محور

نظام تربیتی تفکر محور

مهم ترین تفاوت نظام تربیتی تفکر محور با سایر نظامات آموزشی …

ادامه مطلب
مهارت جدا کردن زمان و مکان

مهارت جدا کردن زمان و مکان

مهارت جدا کردن زمان و مکان در تفکر مشاهده‌ای را با …

ادامه مطلب
ضعف عزم و اراده در نوجوانان

ضعف عزم و اراده در نوجوانان

چطور باید موانع عمل شایسته و ضعف عزم و اراده را …

ادامه مطلب
شببه آفرین شدن سوالات

شبهه آفرین شدن سوال‌ها

لطفا بفرمایید پرسش کردن ها و پرسش آموزی های ما چگونه …

ادامه مطلب
تفاوت قوه خیال و وهم

تفاوت قوه خیال و وهم

تفاوت بین قوه خیال و وهم در چیست؟ …

ادامه مطلب
تفاوت تفکیر و تفکر

تفاوت تفکیر و تفکر

تفاوت تفکر از منظر قرآن و تفکر در بیان عرف چیست؟ …

ادامه مطلب
تفاوت بین مشاهد_ه عقل و تعقل

تفاوت بین مشاهده عقل و تعقل

تفاوت بین مشاهد‌ه عقل و تعقل در چیست؟ …

ادامه مطلب