دوره تخصصی

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های تخصصی

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان

۶. آشنایی با مبانی و راهبردهای رشد در دوره سوم (دوره نوجوانی)

8 درس
10.5 ساعت
پیشرفته

این دوره‌ها که سیر تحول و بلوغ را در انسان …

آنچه یاد خواهید گرفت
با مفهوم رشد در آیة الکرسی آشنا می‌شویم
مراتب رشد و مراحل زندگی بیان می‌شود
با هریک از دوره های رشد به تفصیل آشنا می‌شویم
مهارت های ارتباط با نوجوان به نسبت هریک از دوره ها را یاد می‌گیریم
ویژه
رایگان

۸. چیستی و انواع تفکر، و راه‌های شکوفایی آن

6 درس
7.8 ساعت
پیشرفته

این دوره در دست تکمیل و بازیابی دروس است. …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با مبانی و اصول فعال سازی جنبه‌های مختلف تفکر
ویژه
رایگان

۷. آشنایی با ساختار وجودی انسان و جامعه

8 درس
پیشرفته

شرحی بر کتاب تبیین عناصر ساختار وجودی انسان است که …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی اجمالی با عناصر ساختار وجودی انسان و دست یافتن به دستگاه تحلیل موضوعات مرتبط با انسان.
ویژه
رایگان

۹. اصلاح رویکرد به قرآن و آشنایی با مقدمات تدبر

80 درس
30 ساعت
پیشرفته

آشنایی با مفهوم تدبر در قرآن و تدبر در 9 …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با مفهوم تلاوت، قرائت، ترتیل
اشنایی با چیستی تدبر در قرآن
آشنایی با اصول تدبر در قران
تدبر در 9 سوره از قرآن