نقشه راه فهم قرآن

.: به نام خدا :.

« نقشه راه فهم قرآن »

با توجه به معنای تفکر و مراحل آن می‌توان سوره‌هایی را برای آموزش تفکر انتخاب کرد. این سوره‌ها به تدریج قدرت تفکر را در سه مرحله یاد شده فعال می‌کند. انتظار می‌رود که در هر دو ساله‌ای یکی از مراحل سه‌گانه به بلوغ برسند.

دوره اول، دو سال اول، دوره برانگیختگی تفکر: تمرکز در این دوره فرد نسبت به مدیریت نیاز و سؤال و به کارگیری درست این دور به بلوغ می‌رسد. به همین دلیل در این دوره محوریت بر تشخیص سؤال‌های درست و نادرست و دستیابی به حسن سؤال است. به عبارت دیگر در این سال سعی می‌شود روش‌های تحلیل عقلی تا رسیدن به نیاز سؤال حقیقی آموزش داده شود.

دوره دوم، دو سال دوم،‌دوره هم‌راستایی با حق و رجوع به آن: تمرکز در این دوره بر تشخیص حق و باطل،‌درست و نادرست، حسن و سوء است.

دوره سوم،‌دو سال سوم، دوره مدیریت دریافت حقایق: تمرکز در این دوره بر به دست آوردن علم حقیقی و تحلیل درست آن و به‌کاری گیری و حسن‌آفرینی است.

در بین سوره‌ها برخی‌ها سوره به لحاظ مفهومی مساعدت ویژه‌ای در فعال‌سازی تفکر می‌کنند که با دانلود باکس های زیر میتوانید جدول آن را بارگزاری کنید:

تذکر : فایل های دانلود با فرمت pdf است و پس از طراحی پوستر آن، در همین مکان قرار می گیرد

جدول سوره های فهم قرآن را از این قسمت دانلود کنید:

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید!