استفاده از فرایند تفکر در پاسخگویی به سوالات نوجوانان

cover3
مقالات بخش پژوهشگران

استفاده از فرایند تفکر در پاسخگویی به سوالات نوجوانان

وقتی ما از نوجوان مساله ای که ذهنش را درگیر کرده می پرسیم او به سوال یا مساله ای جزیی اشاره می کند مثلا می گوید چرا دختر ها نمی توانند بدون روسری بیرون بروند یا چرا دوچرخه یا موتور سوار نشوند چرا هر طور که دلشان می خواهد نمی توانند دیده شوند و … . همان طور که می بینید گستره این مدل سوالات تمامی ندارد و اگر بخواهیم برای هریک سیر جدا گانه ای برای پاسخگویی و برانگیختن تفکر در نظر بگیریم وقت زیادی را از خود و مخاطب گرفته در حالی که هنوز سوالات او تمام نشده است. لذا مربی می بایست برای برانگیختن تفکر توجه کند که سوالاتی که قابل جمع در یک حیطه است را جمع آوری کرده و ارتباط همه آن را با یک موضوع کلی پیدا کند. پس از بررسی سوالات حول یک موضوع مشخص، می توان به راحتی تک تک سوالات را نیز دقیق تر بررسی کرد در حالی که پاسخگویی در این حالت به مراتب ساده تر است. البته گفتنی است این نحوه مواجهه با مساله، مربوط به مواردی است که سوالات ارتباط مشخصی با یکدیگر داشته باشند. فایل پیش رو در صدد تا به عنوان نمونه یکی از این مسائل نوجوانان را بررسی و با توجه به فرایند تفکر پاسخ آن را مطرح کند.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید