دوره ارتقا هم کلامی با مهارت های تفکر

cover1
مقالات بخش پژوهشگران

دوره ارتقا هم کلامی با مهارت های تفکر

چند سال پیش کتابی دیدم با این عنوان آرام کردن طوفانی خانوادگی و خیلی خوشحال شدم که راه حلی برای مشکل خود پیدا کرده ام. کتاب را که مطالعه کردم… بعد از تعریف خشم و خانواده و…. راه حل هایی می داد برای من، نه برای خانواده. انگشت اشاره را به سمت من گرفته بود در حالی که میخواستم برای خانواده ام کاری کنم…. از اینکه عنوان کتاب با محتوای اش سازگاری نداشت، کلافه شده بودم. در صفحه 17 کتاب گفته بود،تعجب نکنید که انگشت ما به سمت شماست چون خانواده یک سیستم است و اگر یک جزء آن اصلاح شود، بر کل این سیستم اثر دارد. اگر یک نفر از اعضای خانواده بتواند کلام خود را کنترل کند، بر کل اعضا اثر می گذارد. وقتی درگیری پیش می آید، یک نفر بتواند کلامش را کنترل کند، مشکل برطرف خواهد شد. امام خمینی (ره) می فرمایند: اگر اختلاف نظری هم باشد باید به طرز الهی حل شود نه شیطانی، عمده اصلاح مرکز خود است. همه مصیبت های ما از خود ماست و باید اصلاح از خود ما شروع شود. من توقع نداشته باشم خودم اصلاح نشده، بخواهم دیگری را اصلاح کنم. اگر چناچه خود گوینده اصلاح شده باشد می تواند دیگران را نیز اصلاح کند. بنابراین در این دوره تمرکز ما بر خودمان است. و تمرین ها و مهارت هایی هم که ارائه می شود مربوط به ماست و ان شالله با عمل به آنها بهبود روابط مان با دیگران را به وضوح مشاهده کنیم .

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید