دیپورت (علی اسکندری)

Screenshot 2024-03-15 213204
کتابخانه شهید احمد

دیپورت (علی اسکندری)

کتاب، روایت زندگی پیمان امیری یکی از صدها جوانی است که تصمیم می‌گیرد به خاطر مشکلات کاری و درآمد و به امید زندگی بهتر به آلمان مهاجرت کند اما در خلال این سفر پیشامدهای عجیبی را تجربه می‌کند

در سوریه اسیر می‌شود و در نهایت با رشادت مدافعان حرم آزاد و به کشور دیپورت می‌شود. عملیات نجات پیمان ماجرای جذابی است و علی اسکندری نویسنده کتاب با ظرافت خاصی اوج داستان و لحظات گرفتاری راوی در زندان را روایت کرده که مخاطب را به ادامه خواندن کتاب ترغیب می‌کند.

برشی از کتاب:

وارد خاک سوریه شده بودم و آنجا معبر باب الهوی در کشور جنگ زدی سوریه بود مقصد و هدفم اروپا و آلمان بود بهشت آرزو هایم آنجا بود ولی الان در یکی از خطرناک ترین مناطق کره زمین بودم​

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید