روش‌های آموزش و شکوفایی تفکر در دوره نوجوانی

cover8
مقالات بخش پژوهشگران

روش‌های آموزش و شکوفایی تفکر در دوره نوجوانی

دوره نوجوانی یکی از مهم ترین و حساس ترین دوره های زندگی انسان است که در آن فرد با تغییرات و تحولات اساسی در ابعاد مختلف جسمی و روحی مواجه می گردد. به دنبال این تغییرات، نوجوان به ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی دست می یابد که به واسطه آن‌ها کم کم از حالت منفعلانه و وابستگی به دیگران خارج شده و به یک فرد فعال، مسئولیت پذیر و تأثیرگذار مبدل می‌گردد. در واقع در این دوره علاوه بر اینکه نوجوان می تواند مسئولیت امور خود را برعهده بگیرد و برای خود تصمیم‌گیری کند، به مرور توانایی تأثیرگذاری در اجتماع را نیز می‌یابد. یکی از مهمترین توان هایی که نوجوان به آن نیازمند است تا بتواند به این اهداف دست یابد، تفکر است. والدین و مربیان تعلیم و تربیت به عنوان افرادی که بیشترین تعامل را با نوجوانان خواهند داشت، نقش بسیار مهمی در شکوفایی این توانایی دارند. فایل پیش رو درصدد است تا با آشنایی والدین و مربیان با سیر تفکر، به آنان کمک کند تا بستر شکوفایی آن را برای نوجوان فراهم کند.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید