سیزده ساله‌ها (هادی شیرازی)

13092734
کتابخانه شهید احمد

سیزده ساله‌ها (هادی شیرازی)

روایاتی از حضور قاسم‌های خمینی کبیر(ره) در هشت سال دفاع مقدس حکایتی است از نبرد و حماسه‌آفرینی نوجوانانی که هنوز طعم تکلیف را نچشیده بودند، ولی به بهترین نحو، تکلیف خود را ادا کردند و بلوغشان با رسیدن به شهادت بود؛ بزرگ‌مردانی که به جایی رسیدند که رهبرشان آنان را رهبر نامید.

این کتاب در سیزده فصل با عناوین: آمادۀ شهادت (حضرت اسماعیل)، سرباز سیزده‌سالۀ حسین(ع) (حضرت قاسم)، رهبر سیزده‌ساله (شهید محمدحسین فهمیده(، سقای کربلای خرمشهر (شهید بهنام محمدی)، دل‌تنگ آغوش خدا (شهید سهام خیام)، شهردار زبیدات (شهید مهرداد عزیزاللهی)، پهلوان کوچک (شهید سعید طوقانی)، زمزمۀ یاحسین (شهید محمدحسین ذوالفقاری)، از قبیلۀ خورشید (شهید ابراهیم تباشیر)، لالۀ سرخ (شهید کاظم حیدری حبیبی)، بوی عطر گل یاس، و شب ملکوتی تالیف شده است

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید