شناخت اجمالی تفکر و شیوه های آن

شناخت اجمالی تفکر و شیوه های آن
اخبار مرکز پرورش مربی نوجوان

شناخت اجمالی تفکر و شیوه های آن

فکر؛ عامل شکوفایی استعدادهای وجودی نوجوانان است همان روشی که کمک می کند آنها در مواجهه با هر مسئله، پیشامد و حتی مشکلی، بتوانند:

– دقیق و عمیق آنرا بررسی کنند

– به قوانین و حقایق درستی ارجاع دهند

– و طبق آن عمل شایسته ای انجام دهند

دوره های آموزشی رهبر نوجوان با آموزش انواع تفکر و روش های فعال سازی آن بر اساس قرآن بنا دارد تا چگونگی فعال کردن چنین تفکری در نوجوانان را به معلمان مقطع متوسطه اول و دوم بیاموزد. امید می رود با اعمال روش های تدریس تفکری، به برکت قرآن نوجوانان بتوانند:

– رفتارهای هوشیارانه و شایسته ای را در مدرسه، خانه و جامعه از خود بروز دهند

– عمیق و چند جانبه نگر با مسائل فردی و اجتماعی شان مواجه شوند

– خلاقیت و ادب شایسته ای را در روابط شان با همسالان، اولیا تربیتی و اطرافیان از خود بروز دهند

مخاطب دوره های آموزشی تفکر :

– معلمان دروس تخصصی اعم از ریاضی، علوم و…

– معلمان دروس عمومی اعم از ادبیات، دینی، قرآن و….

– معاونان محترم آموزشی و تربیتی

– مشاوران تحصیلی

– و هر کسی که بستر تعاملی با نوجوانان داشته و دغدغه تربیت ایشان را دارد.

جهت آشنایی اجمالی با تعریف تفکر و چگونگی تحقق آن ، میتوانید فیلم زیر را مشاهده کنید:

 

 

برای فراگیری کامل محتوا میتوانید دوره های عمومی و تخصصی سایت رهبرنوجوان را مشاهده کنید.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید