شیوه نامه طرح درس های تفکری

cover9
مقالات بخش پژوهشگران

شیوه نامه طرح درس های تفکری

شیوه نامه توضیحی چگونگی تنظیم طرح درس های تفکر محور بمنظور راهنمایی و تسهیل کار دبیران محترم تقدیم می گردد. همان طور که در متن نیز آمده، الزامی به رعایت تمامی اجزاء بیان شده در این شیوه نامه نیست، بلکه دبیران محترم بنا بر توانمندی و مهارت های خود، اقتضائات نوجوانان و ظرفیت های موضوع مورد تدریس می توانند از شیوه های فعال سازی تفکر بهره ببرند. نکته مهم آنست که خود مربی و دبیر محترم به روش‌های تفکر بیان شده، تسلط داشته باشد و تشخیص دهد در هر بخش از چه تفکری و چه مولفه هایی استفاده می کند…

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید