مربیان برتر در اولین دوره تربیت مربی نوجوان

Screenshot (480)
اخبار مرکز پرورش مربی نوجوان

مربیان برتر در اولین دوره تربیت مربی نوجوان

.: یامحسن بحق الحسن :.

🔰 مربیان برتر اولین دوره تربیت مربی نوجوان

🔺 به لطف خدا مرحله اول از اولین دوره تربیت مربی نوجوان از 10 خرداد 1401 آغاز شد و با حضور بیش از 300 نفر از  مربیان و معلمان و با همراهی 26 پشتیبان آموزشی در هفته اول مهر به پایان رسید.

✅ ضمن آرزوی موفقیت برای همه مربیان و مجاهدت هایشان در عرصه تعلیم و تربیت، اسامی نفرات برتر در مرحله اول به شرح زیر میباشد:

 

📊 فرایند بررسی نفرات برتر با بررسی طرح درس ها و سوالات ارزیابی در طول دوره انجام شد.

🚧 همانطور که در ابتدای دوره اعلام شد؛ عدم ثبت ارزیابی ها مانع طی کردن فرایند آموزشی دوره در مرحله دوم نبوده و با توجه به مطالب و شرایط بیان شده در جلسه اختتامیه، میتوانید در مراحل آتی ثبت نام کنید.

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید