کارگاه آشنایی با برق ساختمان | مسجد امام رضا(ع) منطقه 2

photo1692130248 (1)
اخبار و رویداد های کارآمد

کارگاه آشنایی با برق ساختمان | مسجد امام رضا(ع) منطقه 2

مسجد امام رضا (ع) منطقه 2 در محله مرزداران  با طرح درس های ستاد مهارت افزایی مجمع مساجد تدبر محور اقدام به برگزاری دوره آموزشی کار با برق ساختمان و سیم کشی نموده است.

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید