کارگاه آشنایی با کمک های اولیه

photo1686999705
اخبار و رویداد های کارآمد

کارگاه آشنایی با کمک های اولیه

ستاد مهارت افزایی مجمع مساجد تدبر محور قبل از شروع دوره های مهارتی تابستان 1402 یک کارگاه 1 روزه آشنایی با کمک های اولیه برگزار کردند.

ضمن دعا برای هنرجویان دوره های مهارتی، آشنایی با اصول و مهارت های کمک های اولیه در مواقع ضروری می‌تواند راهگشا باشد و به پیشنهاد برگزار کنندگان دوره فوق، بسیار ضروری است.

⛑امداد و نجات و آشنایی با ابزار وایمنی 🪛🛠

مباحث :
_آشنایی با تعریف های اولیه امداد و نجات💊
_ آشنایی با ابزار امداد و کار با آنها🩺💉
_ آشنایی با انواع آسیب ها و خطر ها و کمک های اولیه 🩸💉🩹
_آشنایی با انواع احیا 🆘
_آشنایی با انواع اطفای حریق🧯
آشنایی با شمار های خدماتی 📳
_آشنایی با نجات مصدومین و جلوگیری از ازدست دادن مصدوم 🛌
_ارزیابی صحنه آسیب و برطرف کردن

💠لازمه کلاس :
دانش آموزان برای خود یک کیف امداد بیاوردن که در آن هر وسیله ای که به نظر خودشون برای کمک رسانی در لحظات اولیه برخورد با سانحه ازش میتونن استفاده کنن بیاورند تا در مورد اون بحث شود.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید