کارگاه آموزش ساخت راکت آبی

photo1687028930 (3)
اخبار و رویداد های کارآمد

کارگاه آموزش ساخت راکت آبی

ستاد مهارت افزایی مجمع مساجد تدبر محور در تابستان 1402 در جهت ساخت راکت آبی مهارت های ذیل را به نوجوانان آموزشی دادند:
_کار با اتو لوله
_کار با سشوار صنعتی
_برش و اتصالات لوله
_کار با فشار سنج
_کار با کمپرسور باد ۱۰لیتری

ساخت یک محصول می‌تواند فرایند آموزشی و یادگیری کار با ابزارها را موثر تر کند.

دز ذیل تصاویر این کارگاه آموزشی را مشاهده می‌کنید:

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید