Screenshot (89)

انتظار عامیانه، عالمانه، عارفانه (علیرضا پناهیان)

یاحبیب .. برای بسیاری از افراد، انتظار فرج در بالاترین حد …

ادامه مطلب