پژوهشی بر سوره مبارکه لقمان

cover6
مقالات بخش پژوهشگران

پژوهشی بر سوره مبارکه لقمان

پژوهشی است از سوره مبارکه لقمان با مروری بر سوالات مطرح از سوره، واژه های کلیدی و نکات آن، ربط بین واژگان و تشکیل گزاره های جدید، جایگاه احسان، حکمت، صبر و شکر و موضوعات مقابل آن، توصیه های حضرت لقمان، لهو الحدیث، بغیر علم بودن و …

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید