کارگاه آموزشی الکترونیک مسجد مظهری (منطقه 11)

photo1688307622
اخبار و رویداد های کارآمد

کارگاه آموزشی الکترونیک مسجد مظهری (منطقه 11)

در ذیل گزارش تصویری کارگاه برق نوجوانان مسجد مظهری (مجمع مساجد تدبر محور) را مشاهده می‌کنید.
مربیان مسجد مظهری با بهره‌گیری از ظرفیت درونی افراد مسجد 4 جلسه کارگاه برگزار کرده اند.

کشف و شناسایی توان‌های افراد مسجد از جمله اموری است که میتواند ظرفیت آموزشی یک مجموعه فرهنگی نوجوانانه را افزایش دهد.

از دیگر نکات آموزشی استفاده از تجهیزات آموزشی آسانیک است که حاوی کیت های و بردهای اموزشی هستند و در جهت افزایش ایمنی کارهای آموزشی بسیار موثرند.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید