سیر ارتقای علمی

بی دسته

سیر ارتقای علمی

یکی از مهمترین نیاز های یک پژوهشگر دسترسی به منابع مطالعاتی جانبی است. از مهمترین مطالعات یک پژوهشگر در پژوهش های پیش رو عبارت است از :

 • سیر مطالعاتی پژوهشگرانی که می خواهند برای  « مدارسِ رشد مدارِ فهمِ قرآن محور » برنامه ریزی کنند :

دسته اول : مطالعه سند های آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دسته دوم : سند های آموزش و پرورش چند کشور دیگر

دسته سوم : سند تعلیم و تزکیه از مدرسه دانشجویی قرآن و عترت (علیه السلام)

دسته چهارم : مطالعه فرایند شناسی طیب / معنا شناسی ، فرایند شناسی ، نظام سازی خیر / معنا شناسی ، فرایند شناسی ، نظام سازی حسن / مهارت های حسن گزینی

دسته پنجم : مطالعه فهم قرآن در دبستان و دبیرستان / اصلاح رویکرد در رجوع به قرآن / کودک و فهم قرآن

 • سیر مطالعاتی افرادی که تمایل دارند آموزش های لازم در عرصه نوجوان را به معلمان و مربیان عرصه نوجوان ارائه دهند :

دسته اول : مطالعه کتب ساختار وجودی انسان / ساختار وجودی جامعه

دسته دوم : مطالعه کتب معناشناسی و فرایند شناسی خیر / معناشناسی و فرایندشناسی حسن

دسته سوم : مطالعه کتب طیب گزینی / خیرگزینی / حسن گزینی / بلوغ باهم بودن

دسته چهارم : مطالعه کتب تفکر شنیداری، مشاهده ای، بنیادی، قرآنی و سوال

دسته پنجم : مطالعه کتاب فهم قرآن در دبستان و دبیرستان / مقدمات تدبر در قرآن / تدبر در سوره های جزء 30

کتب مدرسه دانشجویی قرآن و عترت (علیهم السلام) میتوانید از انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت(ع) به نشانی  quranahlebayt.com و یا از نرم افزار طاقچه و پاتوق کتاب تهیه کنید.

در ذیل می توانید دیگر سیر مطالعاتی کتب مدرسه دانشجویی قرآن و عترت(علیهم السلام) را مشاهده کنید و به نسبت پژوهش های خود سیر مطالعاتی خود را تکمیل و تنظیم کنید.

برای دریافت سیر مطالعاتی آثار به صورت فایل مصور و دارای توضیحات، فایل سیر مطالعاتی آثار را دانلود نمایید.


قرآن شناسی و تدبر در قرآن

در این مجموعه ضمن تبیین تدبر در قرآن و اصول آن، به بیان روش‌های تدبر در قرآن در سطوح مختلف پرداخته شده است. در این مجموعه نکات تفسیر شریف المیزان به دو شکل سوره‌ای و موضوعی تدوین شده تا مخاطبان بتوانند از این منبع عظیم شیعه در جهت فهم بهتر قرآن بهره ببرند. همچنین تولیداتی که مبتنی بر تدبر در قرآن انجام شده و موجب انس و آشنایی بیشتر با قرآن و سوره‌های آن می‌شود در این مجموعه قرار دارد.

دوره عمومی تدبر در قرآن

در این دوره ضمن بیان مقدمات تدبر در قرآن، این توان برای مخاطب ایجاد می‌شود تا بتواند کلیات مراجعه به قرآن، شیوه‌های تفکر در سوره، چگونگی بررسی کلمات، شیوه‌های شناخت ساختار سوره و همچنین اصول و شیوه‌های تدبر قرآن به قرآن را فرابگیرد. بدین ترتیب مخاطب برای یک دور مطالعه کل قرآن توانمند می‌شود. ضمنا این دوره با آموزش مجازی نیز همراه است و افراد می‌توانند در دوره‌های مجازی آن شرکت کنند.

دوره تخصصی تدبر در قرآن

در این دوره توانمندی‌های اختصاصی جهت مطالعه قرآن و شیوه استفاده از آن آموزش داده می‌شود تا ضمن ارتقای توان تدبر در قرآن و افزایش دقت آن، قدرت مطالعه موضوعی و همچنین کابردی نمودن مفاهیم سوره ایجاد شود.

قرآن پژوهی و منبع شناسی

این مجموعه به بیان مبانی تدبر در قرآن و اصول فهم قرآن پرداخته و ضمنا منابعی را که برای تدبر در قرآن مفید است جمع‌آوری می‌نماید.


علوم انسانی (ساختار انسان از منظر قرآن)

این مجموعه بر پایه روش‌های تدبر در قرآن به مطالعه ساختار انسان از منظر قرآن پرداخته است و در این فرآیند به غیر از استفاده از قرآن و روایات از منبع دیگری استفاده نکرده است، با این وجود تبیین مولفه‌ها به صورت ساختاری و نیز دستیابی به کاربردهای عملی مبتنی بر این رویکرد، از ویژگی‌های اصلی آن به شمار می‌رود.

مبانی روان‌شناسی قرآنی

در این قسمت ساختار انسان از منظر قرآن تبیین شده و تمامی مولفه‌های آن به تفصیل بیان شده است. این مجموعه مبنای اصلی برای برپایی روانشناسی مبتنی بر قرآن و روایات است که در بخش‌های مختلف این مجموعه به استفاده عملی از آن پرداخته شده است.

مشاوره

این بخش ناظر به مسائل حوزه انسان است که می‌بایست بر پایه ساختار و مبانی استخراج شده در مبانی روانشناسی قرآنی به آن سوالات پاسخ داد. از ویژگی‌های این بخش ورود به صحنه عمل و کاربرد و ارائه پاسخ عملی به برخی از مسائل و مشکلات شناسایی شده است.

تفکر

تفکر یکی از مولفه‌های اصلی ساختار انسان است، سیر نفس انسان، انطباق او با حق و همچنین حرکت او به سمت کمال همه در گرو فعال شدن قوای تفکر در انسان است، حقیقتی که در تمامی مولفه‌های انسان اثر مستقیم دارد. تفکر علاوه ابعاد مختلفی که در درون انسان دارد، جنبه‌های اجتماعی نیز دارد که همگی در تحقق کمال در انسان و جامعه اثر مستقیم دارد.

شخصیت‌شناسی

انسان‌ها علاوه بر اشتراکاتی که دارند که همین اشتراکات نیز زمینه رشد و سعادت ایشان را رقم می‌زند، دارای تفاوت‌های مختلف شاکله‌ای، شخصیتی و استعدادی هستند، تفاوت‌هایی که نقش، کارآیی و در نتیجه فعالیت انسان‌ها را از یکدیگر متفاوت می‌نماید. شناخت این ویژگی‌ها برای بهره‌مندی از توان‌های انسان‌ها امری ضروری است.

منظومه رشد

حرکت انسان به سوی کمال و سعادت از مولفه‌های مختلفی برخوردار است و در طی دوره‌های مختلفی رقم می‌خورد، اگرچه این فرآیند بر پایه همان ساختار شناسایی شده برای انسان شکل می‌گیرد، لیکن شناخت دقیق هر یک از مولفه‌های موثر بر رشد و همچنین شناخت ویژگی‌ها، اقتضائات و الزامات تحقق این مولفه‌ها در هر یک از دوره‌های زندگی انسان، جهت تحقق رشد امری ضروری است. این مجموعه ضمن بیان معنای رشد و فرآیند آن، به نظام تحقق این مولفه‌ها در دوره‌های مختلف پرداخته تا ساختار شناسایی شده برای انسان را به صورت عملی و عینی محقق سازد.

برنامه‌ریزی

مدیریت توان‌ها و قوای انسان جهت انجام اعمال شایسته و به تبع آن رسیدن به اهداف کمالی تعیین شده، همان چیزی است که تحت عنوان برنامه‌ریزی از آن یاد می‌شود، اگرچه خود برنامه‌ریزی یکی از مولفه‌های ساختار انسان است، لیکن نقش بسیار مهم آن در تحقق ساختار موجب شده است تا آثار مرتبط با برنامه‌ریزی در این مجموعه به صورت مجزا جمع‌آوری شوند.


علوم اجتماعی (ساختار جامعه از منظر قرآن)

همانطور که انسان در قرآن ساختاری یکپارچه و در هم تنیده دارد، بررسی جامعه و مولفه‌های آن در قرآن و روایات نیز انسان را به سوی شناخت ساختاری نظام‌مند سوق می‌دهد. این مجموعه شامل آثاری است که ساختار جامعه را مبتنی بر قرآن و روایات و بدون استفاده از منبع دیگری شناسایی و تبیین نموده‌اند. یکی از ویژگی‌های این مجموعه کشف و تبیین ارتباط تنگاتنگ و دقیق ساختار جامعه و ساختار انسان است که شناخت آن نقش بسزایی در بررسی و حل مسائل انسان و جامعه خواهد داشت.


علوم پایه، طبّ و (ساختار هستی از منظر قرآن)

آنچه در قرآن و روایات در خصوص اوصاف خداوند و همچنین عالم هستی و تکوین بیان شده است، ساختاری نظام‌مند و یکپارچه از هستی را می‌نماید که درک این ساختار می‌تواند شناخت دقیق‌تر و کاربردی هر یک از مولفه‌ها را در ارتباط با مولفه‌های دیگر تبیین نماید. این مجموعه ضمن بیان ساختار هستی و مولفه‌های اصلی آن که ارتباط دقیقی با ساختار انسان و جامعه نیز دارد، انسان را به درک قوانین جاری در تمام عالم هستی سوق می‌دهد. بدین ترتیب این مجموعه نقش مهم و تأثیرگذاری در بازنگری به علومی دارد که می‌خواهند قوانین عالم را در حوزه‌های مختلف شناسایی نمایند.

تدبر در هستی

این مجموعه شامل شناخت نظام‌مند و ساختاری مولفه‌های هستی است که از اسماء و صفات الهی تا پدیده‌های عالم ماده را در بر دارد. شناخت پدیده‌های عالم هستی از ابعاد مختلف که آنها را کلمات و آیات الهی نموده و همچنین جایگاه تمامی پدیده‌ها در تجلی حُسن و حمد و تسبیح الهی از مولفه‌های این مجموعه به شمار می‌رود.

فلسفه و تولید علم قرآنی 

این مجموعه اصل حقیقت هر علم را مبتنی بر مفهوم تدبر دانسته و تدبر در قرآن را اساس شناخت حقیقت هر علم و همچنین شیوه‌های تدبر در قرآن را اساس تولید علم در هر حوزه‌ای می‌داند. بررسی ساختار انسان، جامعه و هستی به صورت هماهنگ و توأمان و همچنین چگونگی دستیابی به علم یقینی و حجت و همچنین کاربردی نمودن علم از طریق حکمت، مولفه‌های اصلی این مجموعه را شکل می‌دهد.


هنر و ادبیات

تجلی هر موضوع و مفهومی با جلوه‌های زیبا و محسنانه و همراه با القاء و تأثیرگذاری، اساس هنر و ادبیات را شکل می‌دهد، بدین ترتیب جاری کردن هر مفهوم حق در جامعه بواسطه این توان محقق می‌شود، لذا در این قسمت به مهمترین مولفه‌های هنر و ادبیات اشاره شده تا از رهگذر آن بتوان هر موضوعی را جلوه زیبا و محسنانه بخشید.


رسانه و تبلیغ

تبدیل هر موضوع دینی و باور یا قانون حقی به یک جریان اجتماعی که مبتنی بر برانگیختگی اجتماعی انجام می‌شود رسالت رسانه و تبلیغ است، در این مجموعه به مهمترین مولفه‌های این موضوع پرداخته شده است تا بتوان ظرفیت‌های جامعه را در جهت جریان‌سازی حق بکار گرفت.


اسناد راهبردی و امّت‌سازی (قرآن و فقه حکومتی)

اقامه دین خداوند به معنای برپایی امّت واحده توحیدی است تا از رهگذر آن امام نقش حاکمیتی یافته و بدین ترتیب دستورات دین مبین اسلام (قرآن و امام) به صورت ساختاری، نهادینه‌شده و تثبیت شده در جامعه اجرا شود. از این رو این مجموعه به بیان مهمترین مولفه‌های امّت‌سازی اشاره نموده و ضمنا تعدای از اسناد راهبردی را در جهت اقامه دستورات الهی در حوزه‌های مختلف بیان نموده است تا بواسطه تربیت مدیران صالح، امکان حرکت به سوی امّت‌سازی محقق شود. این مجموعه را می‌توان از مهمترین موضوعات فقه حکومتی دانست.

اسناد راهبردی

در این اسناد تلاش شده است تا به الزامات و سازوکارهای اجتماعی جهت تحقق یک موضوع مبتنی بر قرآن و روایات اشاره شود، از این رو جنبه راهبردی بودن در آن لحاظ شده و در نگارش آن تنها از منبع قرآن و روایات استفاده شده است. محور اساسی این اسناد راهبردی که هر یک از مجموعه گسترده‌ای از آثار پژوهشی به عنوان بنیان و اساس خود برخوردار هستند، نظام‌سازی توحیدی در جامعه است.

امّت‌سازی 

تعریف امّت و مولفه‌های آن و همچنین مراحل شکل‌گیری تا استقرار و در نهایت شکوفایی آن از مهمترین مولفه‌های این مجموعه به شمار می‌رود. شیوه‌های نظام‌سازی، شناخت ساختار ولایت و همچنین اسناد راهبردی از جمله مواردی هستند که امکان تحقق امّت‌سازی را فراهم می‌نمایند.

تربیت مدیران صالح

حرکت به سوی امّت‌سازی بر پایه اجرای اسناد راهبردی و اقامه نظام‌سازی توحیدی نیازمند به مدیران صالحی است که ضمن آشنایی با این مبانی و راهبردها، ویژگی‌های شخصیتی و رشدی لازم برای این امر را داشته باشند. در این مجموعه به تبیین مهمترین مولفه‌های این موضوع پرداخته شده است.


تعلیم و تزکیه (آموزش و پرورش)

اهمیت جایگاه تعلیم و تربیت و همچنان نقش بسیار مهم ساختارهای آموزشی و تربیتی، خصوصا نظام آموزش و پروش، مسئله اصلی این بخش است، لذا در این مجموعه بر پایه مطالب استخراج شده در خصوص ساختار انسان و رشد از منظر قرآن و روایات، به بحث تعلیم و تزکیه در مقاطع مختلف آموزش و پرورش پرداخته شده است. مبانی آثار موجود در این بخش را می‌توانید در آثار بخش علوم انسانی از منظر قرآن مطالعه کنید.

پیش دبستانی

دبستان

دبیرستان

معلّم


خانواده و سبک زندگی

خانواده محور تحقق جامعه و همچنین بستر اصلی رشد فرد و حتی جامعه است، انسان در بستر خانواده‌ای متولد شده و در ادامه رشد و تعالی خود فرامی‌گیرد که جامعه نیز خانواده بزرگتری است که در آن رسول، نقش پدر را برای مومنین دارد. بنابراین سبک زندگی انسان‌ها در بستر این خانواده و امّت شکل گرفته و از رهگذر همین سبک زندگی و تعامل است که سعادت یا شقاوت انسان رقم می‌خورد.

کودک

نوجوان

جوان و ازدواج

خانواده

نظر (3)

 1. کاربر سایت

  سلام علیکم
  در قسمت اول این صفحه گزینه ای به نام “فایل سیر مطالعاتی” آثار وجود دارد، روی این کلمه کلیک می‌شود ولی فایلی دانلود نمی‌شود.

  1. کاربر سایت

   سلام .. برای بازشدن عکس فایل سیر مطالعاتی آثار لازم است کمی تامل بفرمایید ت باز شود و سپس دانلود کنید

 2. کاربر سایت

  سلام علیکم
  در قسمت اول این صفحه گزینه ای به نام “فایل سیر مطالعاتی” آثار وجود دارد، روی این کلمه کلیک می‌شود ولی فایلی دانلود نمی‌شود.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید